אוסטרליה

אוסטרליה

     ראשי  הגירה על בסיס מקצוע  |  בסיס משפחה  מבחן הנקודות  |  רשימת המקצועות


אוסטרליה דף הבית
רקע
ויזה לאוסטרליה
הגירה
עבודה באוסטרליה
עסקים
לימודים באוסטרליה
מגורים
מעבר דירה
תחבורה
פנאי
תקשורת
בריאות
טיול לאוסטרליה
ערים
סידני
מלבורן
יהדות
חדשות
יומן מסע
ניו זילנד
תמונות
מפות

 

 


אוסטרליה דף ראשי > הגירה > רשימת המקצועות

להלן רשימה חלקית. את רשימת המקצועות המלאה והמעודכנת ניתן להוריד מאתר ההגירה האוסטרלי. בנוסף ניתן להוריד את רשימת המקצועות בדרישה גבוהה הנותנים בונוס ורשימת הגופים המעריכים

לדוגמא:

AACA  Architects Accreditation Council of Australia
AASW  Australian Association of Social Workers
ACS  Australian Computer Society
ADC  Australian Dental Council
AIM  Australian Institute of Management
AIMS  Australian Institute of Medical Scientists
AIQS  Australian Institute of Quantity Surveyors

 

מקצוע

קוד

הגוף המעריך
MANAGERS & ADMINISTRATORS
Child Care Coordinator
1295-11
VETASSESS
Company Secretary
1212-11
VETASSESS
Construction Project Manager
1191-11
VETASSESS
Director of Nursing
1292-11
ANCI
Education Managers (not elsewhere classified)
1293-79
VETASSESS
Engineering Manager
1221-11
IEA/AIM
Environment, Parks and Land Care Manager
1299-17
VETASSESS
Finance Manager
1211-11
ASCPA/ICAA
General Manager
1112-11
AIM
Human Resource Manager
1213-11
AIM
Information Technology Manager
1224-11
ACS
Laboratory Manager
1299-13
VETASSESS
Medical Administrator
1292-13
VETASSESS
Policy And Planning Manager
1291-11
VETASSESS
Production Manager (Manufacturing)
1222-11
AIM
Production Manager (Mining)
1222-13
AIM
Project Builder
1191-13
VETASSESS
Regional Education Manager
1293-15
VETASSESS
Research and Development Manager
1299-11
VETASSESS
Sales And Marketing Manager
1231-11
AIM
Sports Administrator
1299-19
VETASSESS
Supply And Distribution Manager
1223-11
AIM
Welfare Centre Manager
1299-15
VETASSESS
 

אוסטרליה שימושי:  עבודה  | מזג אוויר  |  מפות  | לימודים  |  סידני  |  מלבורן |  הגירה |  שגרירות  |  ניו זילנד  

Copyright © Aust.co.il