אוסטרליה

אוסטרליה

 ראשי  |  ויזת תייר  |  ויזת סטודנט  |  ויזת עסקים  |  עלויות


אוסטרליה דף הבית
רקע
ויזה לאוסטרליה
הגירה
עבודה באוסטרליה
עסקים
לימודים באוסטרליה
מגורים
מעבר דירה
תחבורה
פנאי
תקשורת
בריאות
טיול לאוסטרליה
ערים
סידני
מלבורן
יהדות
חדשות
יומן מסע
ניו זילנד
תמונות
מפות

 

 


אוסטרליה דף ראשי > ויזה לאוסטרליה

ישנם 2 מסלולים עיקרים של ויזות: ויזות זמניות המפורטות בחלק זה וויזות הגירה. הבקשות צריכות להיעשות בדרך כלל מחוץ לאוסטרליה.

אזרחי כל המדינות, למעט ניו זילנד, זקוקים לוויזה כדי להיכנס לאוסטרליה. ויזת תייר תקפה בדרך-כלל לשישה חודשים אך ניתנת להארכה בעוד 6 חודשים במקרים מסוייימים.
בשנת 2001 הגיעו כ 4.8 מיליון תיירים שהוציאו 17.1 ביליון דולר בזמן שהותם, תרומה של 11% ליצוא המקומי.

בחלק של ויזת תייר מפורטים פרטי ההתקשרות של שגרירות אוסטרליה בישראל והמקבילה בקנברה

ויזת סטודנט ניתנת רק לאחר הקבלה למסלול הלימודים המבוקש ותשלום של סמסטר אחד לפחות. הסטודנטים צריכים לעמוד במספר תנאים נוספים המפורטים באתר.בשנת 2002 הגיעו לאוסטרליה כ 97,000 סטודנטים זרים, עלייה של 13 אחוז מהשנה הקודמת. רוב הסטודנטים מגיעים ממדינות אסיה אך ישנם גם סטודנטים רבים מארה"ב וממדינות אירופה.

ויזת עסקים -  קטגוריה זו מתחלקת לויזת עסקים קצרה שמאפשרת שהייה של פחות משלושה חודשים, וויזת עסקים ארוכה שמאפשרת שהייה של עד ארבע שנים. יש לשים לב שהויזה הקצרה לא ניתנת להארכה באוסטרליה ולא מאפשרת עבודה.

 

אוסטרליה שימושי:  עבודה  | מזג אוויר  |  מפות  | לימודים  |  סידני  |  מלבורן |  הגירה |  שגרירות  |  ניו זילנד  

Copyright © Aust.co.il